Bilder: Schwerer Unfall bei Miesbach

13.11.15B 472 bei Müller am Baum, Gde. MiesbachVerkehrsunfall: Pkw Kia rast in Scheune; 5 teils schwer Verl.Foto: Thomas Gaulke, 81669 München; Tel: 0172/8606334
1 von 14
13.11.15B 472 bei Müller am Baum, Gde. MiesbachVerkehrsunfall: Pkw Kia rast in Scheune; 5 teils schwer Verl.Foto: Thomas Gaulke, 81669 München; Tel: 0172/8606334
2 von 14
13.11.15B 472 bei Müller am Baum, Gde. MiesbachVerkehrsunfall: Pkw Kia rast in Scheune; 5 teils schwer Verl.Foto: Thomas Gaulke, 81669 München; Tel: 0172/8606334
3 von 14
13.11.15B 472 bei Müller am Baum, Gde. MiesbachVerkehrsunfall: Pkw Kia rast in Scheune; 5 teils schwer Verl.Foto: Thomas Gaulke, 81669 München; Tel: 0172/8606334
4 von 14
13.11.15B 472 bei Müller am Baum, Gde. MiesbachVerkehrsunfall: Pkw Kia rast in Scheune; 5 teils schwer Verl.Foto: Thomas Gaulke, 81669 München; Tel: 0172/8606334
5 von 14
13.11.15B 472 bei Müller am Baum, Gde. MiesbachVerkehrsunfall: Pkw Kia rast in Scheune; 5 teils schwer Verl.Foto: Thomas Gaulke, 81669 München; Tel: 0172/8606334
6 von 14
13.11.15B 472 bei Müller am Baum, Gde. MiesbachVerkehrsunfall: Pkw Kia rast in Scheune; 5 teils schwer Verl.Foto: Thomas Gaulke, 81669 München; Tel: 0172/8606334
7 von 14
13.11.15B 472 bei Müller am Baum, Gde. MiesbachVerkehrsunfall: Pkw Kia rast in Scheune; 5 teils schwer Verl.Foto: Thomas Gaulke, 81669 München; Tel: 0172/8606334
8 von 14

Kommentare